รับพนักงานเย็บทุกแผนก โพ้ง ลา เจาะ เย็บ ด่วนรายได้ดี หมู่บ้านดีเค ติดต่อ 097-2898198 ( พี่แต้ว )