ชาย หรือ หญิงไม่จำกัดอายุ หรือการศึกษา ขยัน และมีระเบียบคุมเครื่องจักรปัก 4 หัว มีคนสอนงานให้ทำงาน จ-ส เข้างานปรกติ มีโอทีรายได้ดี มีโอทีตลอด ประกันสังคม ลาพักร้อน โบนัส เบี้ยขยัยสถานที่ แถวพระราม 3/สาธุประดิษฐ์/ยานนาวา