รับซื้อเศษผ้ายืด ผ้าจูติจากโต๊ะตัด รับไม่ตำกัดจำนวน 

ติดต่อ 089-4126261