แนะนำผู้รับผลิต รับตัด ,รับขึ้นตัวอย่าง ,รับเย็บ ,รับแพ็คกิ้ง ,รับผลิตครบวงจร ,รับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ,รับผลิตหมวกแก็ป ,รับผลิตกระเป๋าเป้สมาชิกผู้รับผลิต Garmentjob.com

ชื่อบริษัท/ร้าน : 

บริษัท เอส อาร์ เอ พรอสเพอริตี้ จำกัด รหัสสมาชิก 000018

รับงาน : รับตัด ,รับขึ้นตัวอย่าง ,รับเย็บ ,รับแพ็คกิ้ง ,รับผลิตครบวงจร ,รับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ,รับผลิตหมวกแก็ป

#รับผลิตกระเป๋าเป้ระดับคุณภาพ : Ordinary Grade (คุณภาพระดับทั่วไป) Medium Grade (คุณภาพระดับดีปานกลาง)

รับงานจำนวนขั้นต่ำ : ไม่จำกัดจำนวน

ดูรายละเอียดของสมาชิก หรือ ติดต่อ 
http://garmentjob.com/…/บริษัท%20เอส%20อาร์%20เอ%20พรอสเพอร…