แนะนำผู้รับผลิต รับผลิตครบวงจร ,ผู้รับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ,คุณภาพดีได้มาตรฐาน ,ผู้ผลิตเสื้อผ้าส่งออกสมาชิกผู้รับผลิต Garmentjob.com

ชื่อบริษัท/ร้าน : 

บริษัท โรจน์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด รหัสสมาชิก 000032

รับงาน : รับผลิตครบวงจร ผู้รับผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปคุณภาพดี ได้มาตรฐานผู้ผลิตเสื้อผ้าส่งออกระดับคุณภาพ : Medium Grade (คุณภาพระดับดีปานกลาง) High Grade (คุณภาพระดับประณีต / ดีมาก) 

รับงานจำนวนขั้นต่ำ : รับงาน 100 ตัวขึ้นไป

ดูรายละเอียดของสมาชิก หรือ ติดต่อ >>>http://garmentjob.com/…/detail/บริษัท%20โรจน์อินเตอร์กรุ๊ป%…