แนะนำผู้รับผลิต รับจ้างปัก ,ปักฉลุ ,ปักโลโก ,ปักอาร์ม ,ปักผ้าผืน ,งานปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์ สมาชิกผู้รับผลิต Garmentjob.com

 ชื่อบริษัท/ร้าน : บริษัท ไมโครการปัก จำกัด ( รหัสสมาชิก 000024 )


รับงาน : รับจ้างปักผ้าเป็นชิ้นและเป็นผืน, ปักโลโก-อาร์ม, ปักฉลุ, ปักชิ้นงานตบแต่งประเภทต่างๆ, งานปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและราคา


ระดับคุณภาพ : High Grade (คุณภาพระดับประณีต / ดีมาก)


รับงานจำนวนขั้นต่ำ : รับงานน้อยกว่า 30 ชิ้น และงานจำนวนมากได้


Page Profile : http://garmentjob.com/…/24/det…/บริษัท%20ไมโครการปัก%20จำกัด