จ่ายงานเย็บ เดรสแฟชั่น งานเยอะ มีรถวิ่ง รับ-ส่ง ถึงที่ขอเป็นทีมยิ่งดี มีงานตลอดปี จ่ายเงินสด 066-1592985