รับสมัคร ช่างเย็บผ้า หลักสี่ ดอนเมือง จำนวนมากรายได้ดี มีสวัสดิการ ประกันสังคม สนใจ ติดต่อ 066-1592985