รับซื้อผ้าม้วนสต๊อก ผ้าเหลือตัด ผ้าเกินออเดอร์ผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เสื้อผ้าสำเร็จรูป 092 4152772 จ่ายด้วยเงินสดให้ราคาดี