รับสมัครพนักงาน เย็บ โพ้ง ลา จำนวนมากค่าแรง 331 + โอที + ค่าจูงใจ ( เหมาทีม ) รายได้เฉลี่ย 500 บาทต่อวันสวัสดิการ- ประกันสังคม- ชุดฟอร์ม- รถรับ - ส่ง- โบนัส- การตรวจสุขภาพประจําปี และ การตรวจสุขภาพพิเศษ เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก- โรงอาหาร, อาหารราคาถูก, และสะอาด- วันหยุดพักร้อนประจําปี 6 วัน/ปี - วันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี- ห้องพยาบาล - กองทุนประกันสังคม - อุปกรณ์ความปลอดภัย - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี - การสันทนาการต่างๆ เช่น ด้านกีฬา, ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม - อื่นๆสนใจร่วมงานกับเราติดต่อ083-992-3612 คุณเบิร์ด , 089-795-0160 คุณสา , 063-517-1791 คุณซอ ( ล่ามพม่า )