รับซืัอไม่แขวนเสื้อ/ไม้หนีบ เกินสต๊อก ค้างสต๊อก ที่ไม่ได้ใช้ ทั้งมือ1หรือมือ2สนใจสอบถาม พร้อมข้อมูล           ID Line     ท..aiang