ต้องการการช่างเย็บโปโล ฝีมือดี ย่านดินแดง มีงานจ่ายตลอด ติดต่อคุณ จันทร โทร 0922682662