ผ้าเหลือตัด หรือ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ต้องการขายติดต่อเรา รับซื้อครับ