ความสามารถ ฃึ้นแบบ และเย็บตัวอย่าง เสื้อแฟชั่น เป็นผ้ายืด เงินตามตกลง