ลักษณะงาน-ทำแพทเทิร์น เย็บงานตัวอย่าง และออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงสไตล์โบฮีเมียน วินเทจ                 แบรนด์:Mitra clothing -มีความรู้ด้านการผลิต ขั้นตอนการผลิต สามารถขึ้นแบบตัวอย่างเพื่อส่งต่อยังแผนกเย็บ สามารถแนะนำ แก้ไขสินค้า เพื่อปรับปรุงให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น ผลิตง่ายขึ้น-มีความรู้เรื่องการออกแบบในเชิงการ์เม้น-มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถดัดแปลง Fashion Trend ไอเดียการออกแบบถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบ Commercial product ได้ดีตามความต้องการลูกค้า และตรงDNA ของแบรนด์-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ัปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาได้-มีประสบการณ์และความสามรถพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ