หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.) ออกแบบเสื้อผ้าและ Accessory

2.) ประสานงานกับ Research & Development เพื่อหาผ้าวัสดุ และเทคนิคที่เหมาะสมในแต่ละ Collection

3.) ประสานงานกับแผนก Production ในการผลิต

4.) สร้างแบบ (Pattern) วิธีที่จะต้องตัดเย็บ เขียนภาพ และอธิบายวิธีการเพื่อให้ช่างทำตามแบบ

5.) ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง

6.) ประสานงานกับ Marketing & Sales ในการนำข้อมูลการขายมาวิเคราะห์สำหรับการสร้าง Collection ต่อไป

7.) ประสานงานกับฝ่าย Display ในการดูแลตกแต่งร้านคุณสมบัติเพิ่มเติม

มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 1 ปีขึ้นไปสนใจติดต่อ 081-804-0126 บิ๊ก