จำหน่ายครื่องดูดเศษด้าย มือ 2  ไม่ได้ใช้งาน  เนื่องจากมี 2 เครื่องเหมาะสำหรับ งานที่ต้องการคุณภาพ ไม่ได้เก็บเศษด้ายด้วยมือ ผลผลิตเพิ่ม งานมีคุณภาพติดต่อได้ที่  คุณสมพร  089-223-3756