Garment Job แหล่งรวม ผู้รับผลิต เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก รองเท้า รับงานตัดเย็บ งานปัก งานพิมพ์ งานการ์เม้นทุกประเภท
แชร์เว็บไซต์ให้เพ่ือน share GARMENTJOB.COM share GARMENTJOB.COM

การ์เม้นท์จ๊อบ ดอทคอม

Garment & Fashion Webboard

ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกผู้รับผลิตและสิทธิประโยชน์จาก Garmentjob.com

ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกผู้รับผลิต

 • สมาชิกผู้รับผลิต ค่าธรรมเนียม ปีละ 3,600 บาท ไม่รวมVat ( ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง อ่านได้จากด้านล่าง )

สิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิกผู้รับผลิตทุกท่าน

 1. ท่านจะได้รับการติดต่อจากผู้ต้องการจ้าง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก โดยไม่จำกัดจำนวน และมี่การเรียกเก็บค่านายหน้าเด็ดขาด ( ทั้งนี้จำนวนผู้ต้องการจ้างที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับบริการและการนำเสนอของท่าน ซึ่งท่านสามารถขอคำแนะนำจากฝ่ายดูแลสมาชิกผู้รับผลิตของ Garmentjob.com ได้ )
 2. ดำเนินการ PR หน้าข้อมูลกิจการของท่าน (หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้ลงข้อมูลกิจการ ของท่านไว้แล้ว)เพื่อให้ข้อมูลของท่าน เข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการจะจ้าง
 3. ท่านจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก Garmentjob network ทันที หลังจากการสมัคร สมาชิกผู้รับผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ เช่น
  • สัมมนาให้ความรู้
   • การพัฒนาผลกำไรธุรกิจ
   • การพัฒนาต้นทุนการผลิต
   • การพัฒนาการตลาด
   • การพัฒนาสินค้าทำกำไร เป็นต้น
  • การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
   • เครือข่ายเพื่อนร่วมธุรกิจ
   • เครือข่ายสนับสนุนแหล่งเงินทน เป็นต้น
  • สิทธิ์พิเศษการรับส่วนลดต่างๆ จาก องค์กรพันธมิตร ของ Garmentjob เช่น
   • การอบรม
   • วัตถุดิบ
   • Software
   • เครื่องจักร เป็นต้น
 4. สมาชิกทุกท่านจะได้รับเอกสารคู่มือสมาชิก จัดส่งให้ท่านภายหลังจากการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:: สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้สงวนให้กับสมาชิกผู้รับผลิต เท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในโอกาสข้างหน้า