Garment Job แหล่งรวม ผู้รับผลิต เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก รองเท้า รับงานตัดเย็บ งานปัก งานพิมพ์ งานการ์เม้นทุกประเภท
แชร์เว็บไซต์ให้เพ่ือน share GARMENTJOB.COM share GARMENTJOB.COM

การ์เม้นท์จ๊อบ ดอทคอม

Garment & Fashion Webboard

ท่านสามารถค้นหาผู้รับผลิตที่เป็นสมาชิกของเว็บ Garmentjob.com ได้โดยตรง จากเมนูบาร์ ค้นหาผู้รับผลิตโดยตรง โดยท่านไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก

ท่านสามารถตั้งกระทู้เพื่อประกาศ รับงาน-จ่ายงาน หรือประกาศรับสมัครคนทำงานในสายอาชีพการ์เมนท์ และเรื่องอื่นๆอย่างเหมาะสม ได้ที่เว็บบอร์ด โดยท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกในเว็บบอร์ด เพื่อยืนยันตัวตนผู้ประกาศ

หลักการและเป้าหมายของ Garmentjob.com

 ทำให้ผู้ต้องการจ้างมีแหล่งค้นหา ผู้รับจ้างหรือผู้รับผลิต ที่ผ่านการคัดกรอง ยืนยันตัวตนได้ ติดตามได้ และสามารถติดต่อได้โดยตรง

 ทำให้ผู้รับจ้างมีโอกาสได้ลูกค้ามากขึ้นและมีโอกาสตลอดเวลา

 ทำให้เกิดการจ้างและรับจ้างอย่างเป็นธรรม ตามโครงสร้างความต้องการ Demand-Supply ของตลาดการจัดจ้างผลิต อย่างแท้จริง

 ส่งเสริมให้ธุรกิจรับผลิตทุกระดับ ทำประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองอย่างเหมาะสม และได้รับประโยชน์ทางการค้าจาก E-Commerce

Garmentjob.com

ทำหน้าที่เป็น DATA CENTER คือศูนย์กลางข้อมูล
ให้กับทั้ง ฝ่ายที่ต้องการหาผู้รับผลิต และ ฝ่ายต้องการรับงานผลิต
โดยสร้างโอกาส ประชาสัมพันธ์และค้นพบข้อมูล 2 รูปแบบ
1. Direct Search ค้นหาจากรายชื่อผู้ผลิตโดยระบุคุณสมบัติได้โดยตรง
2. Web board Search ค้นหาจาก กระทู้ประกาศหาผู้ผลิต-รับผลิตใน Web board

ดำเนินงานจัดทำระบบโดย
ศูนย์อบรมแพ็ทเทริ์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที
( สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป )