ด้วยว่าประชากรในกลุ่ม Gen Y คือประชากรที่เกิดในช่วงปี 2524-2543 (ช่วงอายุ 23-38 ปี) เป็นประชากรที่อยู่ในช่วงวัยทำงานที่กำลังเริ่มสร้างตัวเองขึ้นมา  และด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ประชากรในกลุ่มนี้มีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย ฉะนั้นการเจาะกลุ่มตลาดไปที่ Gen Y จึงถือเป็นเรื่องที่ดี  แต่จะใช้วิธีไหนในการเข้าถึงและดึงดูดกำลังซื้อที่มีอยู่มากมายของกลุ่มคน Gen นี้ให้มาอยู่ในกำมือเราล่ะ มาทำความเข้าใจการทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มคน Gen Y จาก taokaemai ไปพร้อมๆกันค่ะ  ...เริ่มจากการทำความเข้าใจกันก่อนเลยเป็นอย่างแรก