GARMENTJOB.COM Free Webboard แหล่งรวมประกาศ รับงาน ผลิตเสื้อผ้า Design Pattern ตัดเย็บ งานปัก งานพิมพ์ผ้า
share GARMENTJOB.COM share GARMENTJOB.COM

การ์เมนท์ จ๊อบ ดอทคอม
Garment & Fashion Webboard

WEBMASTER
เว็บไซต์นี้ผู้จัดทำมีเจตนาให้เป็นเหมือนสถานที่พบปะพูดคุยในเรื่องงานการ์เมนท์ หาพนักงาน หาที่รับผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของคนในวงการเสื้อผ้าและแฟชั่น โดยหวังอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ไมมากก็น้อย
เว็บไซต์นี้ผู้จัดทำมีเจตนาให้เป็นเหมือนสถานที่พบปะพูดคุยในเรื่องงานการ์เมนท์ หาพนักงาน หาที่รับผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของคนในวงการเสื้อผ้าและแฟชั่น โดยหวังอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ไมมากก็น้อย
ชื่อแบนเนอร์